OC DANIŞMANLIK OC DANIŞMANLIK
sms
×
Menü

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Danışmanlığın uygulanma alanı çok geniş kapsamlı olduğundan ve her somut danışmanlık görevinin farklı özellikleri bulunduğundan, genel bir tanım vermek söz konusu olamamaktadır. Çalışmamız yönetim danışmanlığı üzerine olduğu için, konu bu doğrultuda daraltarak açıklanmaya çalışılacaktır. Genel olarak yönetim danışmanlığı, bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunları, araştırmak, belirlemek ve uygun önerileri geliştirerek bu önerilerin uygulanma sürecine destek vermeyi içeren hizmettir.

Yönetim danışmanları, uzman olduğu alan ve alanlarda mevcut verilerin değerlendirmesini yapar, kendi birikim ve tecrübesini katarak ve organizasyonun gelişmesi ve kalkınması için gereksinim duyulan uygulamaları sağlar. Özellikle günümüz küresel yaşantısında ticari hayatta meydana gelen değişimler ve yenilikler karşısında büyüme, gelişme ve organizasyonların devamlılığının sağlanması veya bu yeniliklerin getirdiği sorunların çözülmesi için kuruluşların uzman kişiler tarafından sunulan görüşler doğrultusunda ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Danışmanlık hizmeti yalnızca problemin nereden kaynaklandığını bulmakla ilgilenmez, güncel ihtiyaçların ötesinde gelecekteki gereksinimleri de dikkate alarak yönetimi kolaylaştıran çeşitli beceriler ve şirketin verimliliğini artıracak uygulamalar sunar. Şirketin pazarda etkin şekilde pay sahibi olabilmesi için - istikrarlı bir ekonomik ortamda - uzun vadeli öngörülerinin belirlenmesi, mevcut teknoloji ve sistemleri en iyi şekilde kullanabilmesi, şirketin kendi değerlerinin analiz edilerek farkındalığının sağlanması, alınması gereken tedbirlerin planlanması ve organizasyonun kurumsal yapıya kavuşturulması için çalışmaların yapılması, ayrıca projelerin ve şirket uygulamalarının yasal normlara uygunluğu konularında kuruluşa gerekli uzman görüşlerinin sağlanması ile katkıda bulunulur. Kısaca yönetim danışmanlığı hizmetinin amacı işinizi geliştirmek için doğru kararları almanıza ve uygun politikaları belirlemenize yardımcı olarak işletmeye katma değer sağlamaktır.

Şu an içerisinde bulunulan durumun fırsatlarını görmek için bir firma neler yapmalı? Doğru stratejiyi ve stratejik planlamayı sıfırdan oluşturmak için nasıl bir yaklaşım içerisinde olmalı? İşinin bütün detaylarını bu stratejiye nasıl uyarlamalı? Stratejik bakış açısından ve şirket stratejisinin kapsamlı olarak gözden geçirilmesinden başlayarak şirketteki bütün iş akışları (operasyonlar, organizasyon & IK, finans & yasal ) analiz edilecek ve yeniden tasarlanacaktır. Bu adımın sonunda firma yetkilileri kendi firmaları için mevcut ortamdan nasıl faydalanabileceği ve yeniden yapılanarak nasıl stratejik büyüme sağlanabileceği konusunda bir yol haritası belirleyebileceklerdir.

Danışmanlık hizmeti niteliği gereği işletmeden bağımsız olan kişilerce verilmektedir. Danışmanlık hizmetinin dışarıdan verilmesi ve işletmeden bağımsız olması, danışmanın işletme, çalışanlar ve yöneticilerden bağımsız olması anlamına gelmemektedir. Görülen hizmetin başarılı olabilmesi için, danışmanın sunduğu hizmetler ve öneriler kadar danışman ve danışan arasındaki çalışmalarda uyum ve eşgüdümün sağlanması gerekmektedir. Bu husus şirketler tarafından şirket sırlarının öğrenilmesinden dolayı kaygı ile karşılansa da, danışmanın sunduğu hizmet dolayısıyla öğrendiği bilgileri saklı tutma sorumluluğu sözleşmede düzenlenmiş olmasa dahi kanundan kaynaklanan bir sorumluluk çeşididir ve aksi davranışlar sonucunda danışmanın sorumluluk altında bulunduğu unutulmamalıdır.

GÜNCEL HABER
Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar Firması İle ISO 50001 Çalışmalarına Başlanmıştır. Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyonu (GSTC) Belgelendirme Faaliyetlerimiz Devam Ediyor Alumet Alüminyum Firması ile ISO 14064-1 Çalışmalarına Başlanmıştır. Sınır da Karbon Düzenlemesi Kıyı Êmniyeti Genel Müdürlüğü ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Çalışmaları Tamamlandı Yerli Mali Ürün Belgelendirme İşlemleri Thor Specialties Firması ile Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlığına Başlanmıştır. Sulu Sistem Baca Filtresi TSE Ürün Belgelendirme İçin Firmamız Tarafından TSE K 632 oluşturulmuştur. Demtaş Beton Firması İle TS 821 EN 1916, TS EN 1917, TS EN 14844,TS 2824 EN 1338, TS 436 EN 1340 Ürün Belgelendirme İşlemlerine Başlanmıştır Çelik Çorap Firması İle Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlığına Başlanmıştır Erateks Tekstil Firması ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Denetiminden Başarı İle Geçmiştir Çuhadaroğlu Alüminyum Firması İle ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığına Başlanmıştır Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği, Eczanelerin VERBİS Sistemine Kayıt Yükümlülüğü Bulunmaktadır. Seda Meral Firması ile ISO 9001, ISO 14001,ISO 45001 Çalışmalarına Başlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Konunu Çalışmaları Devam Etmektedir. KVKK Uyum Danışmanlığı Hizmetimiz Devam Etmektedir. KVKK yükümlülüğü bulunan firmaların her türlü teknik ve idari tedbirleri alması gerekmektedir Üretim Sektörü İçin Covid Güvenlik Hizmet Belgelendirmesi Çalışmalarına Başlanmıştır. Hizmet Sektörü İçin Covid Güvenlik Hizmet Belgelendirmesi Çalışmalarına Başlanmıştır. Güvenli Üretim Belgesi Nedir? Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı Kimler İçindir? Güvenli Turizm Belgesi Nedir? Güvenli Turizm Programı Belgelendirme Danışmanlık Hizmetine Başlanmıştır. TSE K 599 Tekstilden Mamul Tekrar Kullanılabilir Koruyucu Yüz Maskeleri - Tıbbi Olmayan Ürün Belgelendirme Danışmalık Sürecine Başlanmıştır. TS EN 14683+AC Tıbbi Yüz Maskeleri Ürün Belgelendirme Danışmalık Sürecine Başlanmıştır. MCC İletişim Firması İle Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlığına Başlanmıştır. Direksan Firması İle TSE K 555 Enerji Nakil Hattı Direkleri TSE Ürün Belgelendirme Çalışmalarına Başlanmıştır. Erateks Firması ile KVKK Kanunu Kapsamında Danışmanlık Çalışmalarına Başlanmıştır. Kisan İnşaat Firması İle KVKK Kanunu Kapsamında Danışmanlık Çalışmalarına Başlanmıştır. Okisan Firması İle KVKK Kapsamında Danışmanlık Çalışmalarına Başlanmıştır. Sampark Firması İle TSE Oyun Alanları TSE Ürün Belgelendirme Çalışmaları Tamamlanmıştır. Production Solutions firması ile ISO 9001:2015 Çalışmalarına Başlanmıştır. Erateks Firması İle ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,ISO 45001 Çalışmalarına Başlnamıştır. Teksin Gıda Firması İle ISO 9001, ISO 22000 ve TS 4500 Buğday Unu TSE Ürün Belgelendirme Çalışmalarına Başlanmıştır. United Group Firması İle ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 ISO 27001 ISO 10002 ISO 45001 Yönetim Sistemleri Çalışmalarına Başlanmıştır. İnside Medikal Firması İle ISO 9001 ve ISO 13485 Belgelendirme Çalışmalarına Başlanmıştır. Marka Nasıl Tescil Edilir? Marka Tescil Nedir ?
FOTOĞRAF GALERİ
OC DANIŞMANLIK